Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Introductie

Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens worden verzameld of anderszins verwerkt doordat gebruik wordt gemaakt van de website en mobiele applicaties van Mindmelters. In dit Privacy Statement wordt ook uitgelegd hoe persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd en welke keuzen gemaakt kunnen worden met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je ons hierover kunt benaderen.

Vertrouwelijke informatie

Alle door Mindmelters verwerkte persoonsgegevens worden door Mindmelters aangemerkt als vertrouwelijke informatie en zullen dan ook vertrouwelijk worden behandeld.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mindmelters, gevestigd aan het Mr. B.M. Teldersstraat 7 6842CT Arnhem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69174636, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Mindmelters verzamelt en bewaart persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken o.a. contact informatie (naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) en persoonsgegevens zoals geslacht en geboortedatum. Daarnaast worden gegevens bewaart van bestanden die via ons contactformulier op de website worden geüpload en verwerken wij IT gerelateerde gegevens zoals IP-adres, internetbrowser en apparaat type, waarmee onze website wordt bezocht.

Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens?

Mindmelters verwerkt jouw persoonsgegevens allereerst om de door jou gevraagde diensten te verlenen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt om te onderzoeken op welke wijze wij onze website kunnen aanpassen om jouw bezoekerservaring te verbeteren.

Indien jij akkoord bent gegaan, zullen wij de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en reclamefolders.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Mindmelters neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat deze besluiten worden gecontroleerd door Mindmelters.

Bewaren van persoonsgegevens

Mindmelters bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens

Mindmelters deelt jouw persoonsgegevens niet met derden behalve in de hieronder beschreven situaties. Mindmelters kan jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden onder de overeenkomst die wij met jou hebben afgesloten. Mindmelters kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan bedrijven om diensten namens ons te verlenen zoals webhosting. Wij verplichten deze dienstverleners om de privacy van de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken op een juiste manier te beschermen. Tot slot kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien deze verplichting wordt opgelegd door een handhavingsinstantie.

Beveiliging van persoonsgegevens

Mindmelters neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt alle passende technische, praktische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons kunnen worden verwacht om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Mindmelters maakt gebruik van cookies. Zie onze Cookie pagina voor meer informatie »

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om (i) inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt; (ii) de door ons verwerkte persoonsgegevens te corrigeren indien de gegevens onjuist of incompleet zijn; (iii) de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen (iv) de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Ook heb je het recht om de verleende toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken op elk moment in te trekken.

Functionaris Gegevensbescherming

Mindmelters heeft Maikel Doezé benoemd als Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via telefoon of per e-mail: avg@mindmelters.nl.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement kan je richten aan Mindmelters, Mr. B.M. Teldersstraat 7, 6842CT te Arnhem, e-mail: avg@mindmelters.nl.

Wijziging Privacy Statement

Mindmelters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement. Mindmelters zal onderaan dit Privacy Statement de datum noemen waarop het Privacy Statement voor de laatste keer is gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig te controleren of je de laatste versie van dit Privacy Statement hebt gelezen.

20 mei 2020